Su Arıtma Kimyasalları

 

KARBON

AKTİF KARBON üretimini hindistan cevizi kabuğu, odun ve kömüre dayalı olarak yapmaktadır. Özenle seçilen hammaddeler ön bir işlemden geçirilip aktivasyona hazır hale getirilir. Üretim el değmeden yerine getirilip laboratuar kontrolünden geçtikten sonra kullanıma sunulur..

ANTRASİT

Doğal antrasit ; suda çözünmeyen kum .çamur ve tortu ve partiküllerin giderilmesi , içme sularında okside edilmiş demir ve mangan giderilmesi ve kazanlarda silis kaçağının önlenmesi için kullanılır. Kendisinden sonra uygulanacak arıtım elemanlarının tortudan korunmasını sağlar. Böylece su. minimum mikronojlara inerek tortusuz, renksiz ve berrak bir görünüm kazanır

BİRM

Birm medyası suda çözünmüş halde bulunan demir ve mangan bileşiklerinin giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Katalizör etkisi göstererek çözünmüş oksijenle, demir -mangan bileşiklerinin etkileşimini sağlar. Bu sayede demir ve mangan bileşikleri medya içerisinde çöktürülerek filtre edilirler. Birm medyası suda çözünmediği için diğer demir mangan giderim metotlarına göre oldukça ekonomiktir. Medyanın temizliği ise yalnızca ters yıkama ile yapılmaktadır

KLOR

Kuyu ve şebeke sularının dezenfeksiyonu için ucuz ve etkili bir dezenfektan olan (klor )sodyum hipoklorit kullanılır. Klor ülkemizde en yaygın olarak kullanılan dezenfeksiyon bileşenidir..

QUARTZ KUM

Filtrasyon sistemlerinin iç dolgu maddesi olarak kullanılan Quartz kum askıda katı maddelerin ve bulanıklığının giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Quartz kum değişik granülasyonlarda çok katmalı olarak kullanılmaktadır..

REÇİNE

Su arıtma işinde iyon değiştirme için kullanılan temel hammadde reçinedir.Reçine, suni olarak üretilen ve bünyesinde çapraz bağlı çeşitli polimerler barındıran anyonik veya katyonik karaktere sahip bir malzemedir. Sertlik gideriminde kullanılan katyonik tip iyon değiştirici reçineler sodyum (Na) bazlı reçineler olup sudaki kalsiyum ve magnezyumu tutarak kendi bünyelerindeki sodyum iyonlarını suya verirler. Bu şekilde yumuşatılan sularda Ca ve Mg iyonları bulunmazken, sodyum iyonu konsantrasyonu yüksektir. Ancak yüksek sodyum konsantrasyonu suyun kullanılabilirliğini olumsuz yönde etkilemez.

SİLİFOZ   

Silifoz tüm metal yüzeylerde, pas, korozyon ve kireç taşı oluşumunu önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Silifoz suyun içinde dolaştığı metalin yüzeyini çok ince fakat sağlam bir fosfat filmi şeklinde kaplayarak, metalle suyun temasını kesmektetir. Suda çözünen 2-3 ppm Fosfat molekülleri suda bulunan ve kalıcı sertliği meydana getiren kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonatın kireç taşı halinde su dolaşım sistemine çökmesini önler

Yumuşatma sistemleri için rafine edilmiş kaliteli tuz.