De İyonize ve Mix-Bad

 

DEİYONİZE SİSTEMLERİ

Sanayi ve endüstride, suyun önem taşıdığı, korozif ve kimyasal yan etkileri olmasının istenmediği hassas proseslerde; ietkenlği düşük saf su ihtiyacının doğması, buna müteakip deiyonize sistemlerinin kullanılmasını gerekli kılar. Deiyonize sistemleri işletmelerde verimliliği, kaliteyi ve sağladığı ısı tassa rufundan dolayı; enerjinin ucuza mal edilmesine olanak tanır.

AKSAN SU ARITMA otomatik deiyonize sistemleri, akış anında filtrasyon tekniği uygulayarak, iyon değiştirme metodu ile çalışan; içerisinde ( H+ ) iyonu yüklü kuvvetli katyonik reçine ve ( OH- ) iyonu yüklü kuvvetli anyonik reçinelerin bulunduğu, ayrı ayrı kolonlarda veya da aynı kolonda karışık olarak yaltaklandığı de mineraliz ( saf su ) üniteleridir. Dizayn şekillerine ve üretikleri saf su kalitelerine göre DİNAMİK SU ARITMA otomatik deiyonize sistemleri üç gurupta incelenebilir;

a- DUBLE-BAD Deiyonizasyon Sistemleri
b- MULTI-BAD Deiyonizasyon Sistemleri
c- MIX-BAD Deiyonize Sistemleri
Küçük, orta ve büyük çaplı sanayi tesislerinin saf su (deiyonize , demineraliz) ihtiyaçlarının karşılanması için tasarlanmıştır. DUBLE-BAD Deiyonize Sistemleri, suyun içerisinde iyon halinde bulunan anyonik ve katyonik tuzları, iyon değiştirme metodu ile alarak; 1 µs/cm-20 µs/cm hassasiyetinde saf su üretimini sağlar. Bu işlemi kuvvetli anyonik ve kuvvetli katoynik reçinelerinin ayrı tanklarda yataklandığı deiyonize kolonları vasıtası ile yapar. Sistemde reçineler doyduğu zaman, ünitenin yapacağı rejenerasyonlar vasıtası ile iyon değiştirme kapasitesi yenilenir. Rejenerasyonlarda rejenerant olarak; hidroklorikasit ve sodyum hidroksit kullanılır. Cihazlarda su düz akışlı olarak akar. İstendiğinde opsiyonel olarak ters akış ve tersten rejenerasyon tekniği ilede çalışan dizaynlar yapılabilir.

AKSAN SU ARITMA otomatik duble-bad deiyonize sistemleri, korozyon ve basınç dayanımı mükemmel; filtre tankları ve otomatik kontrol valflerine sahiptir. Basınçlı tanklar; fiber takviyeli polietilen (FRP), fırınlanmış epoksi veya ebonit kaplı çelikten imaldir. Otomatik kontrol valfleri, malzeme olarak Noryl, termoplastik, HDPE, abs + VF katkılı plastik, pvc den imaldir.

AKSAN SU ARITMA otomatik duble-bad deiyonize sistemleri, elektro mekanik ve dijital programlanabilir kontrolör ve ekipmanlara sahiptir. Rejenerasyonlarını insan müdahalesine gerek kalmaksızın tam otomatik olarak yapabilir. Rejenerasyon startını kontrolörünün tipine bağlı olarak; manuel, volümetrik kontrollü, İletkenlik kontrollü, tds kontrollü olarak, alıp yapabilir. Yine aynı şekilde farklı tip ve serilerde valfler; blok valf ve ayrı diyafram valfli olarak üstten veya önden montajlı olarak akuple edilebilir. Prensip olarak; piston-diyafram valf tekniği ile veya diyafram valf tekniği ile çalışarak; rejenerasyon ve servis işlevini gerçekleştirebilir.

AKSAN SU ARITMA otomatik duble-bad deiyonize sistemleri, krosnik dayanımı yüksek, uzun ömürlü ve monosfer yapıda, dünya standardında, sertifikalı, kuvvetli katyonik ve anyonik reçineler kullanır.

AKSAN SU ARITMA otomatik duble-bad deiyonize sistemleri, mineral kaçmasını önleyecek vasıfta mantar, konik ve ahtapot tipi tekli ve çoklu pvc, plietilen, polipropilen malzemeden imal difizör tipleri kullanılır.

AKSAN SU ARITMA otomatik duble-bad deiyonize sistemleri, hakkında daha fazla bilgi almak için veya yaptırmak istediğiniz deiyonize saf su tesisleri konusunda firmamızı arayabilirsiniz.

b- MULTI-BAD Deiyonizasyon Sistemleri
AKSAN MULTI-BAD Deiyonizasyon Sistemleri; küçük, orta ve büyük çaplı sanayi tesislerinin saf su (deiyonize, demineraliz) ihtiyaçlarının karşılanması için tasarlanmıştır.

MULTI-BAD deiyonize Sistemleri, suyun içerisinde iyon halinde bulunan anyonik ve katyonik tuzları, iyon değiştirme metodu ile alarak; 0,3 µs/cm -5 µs/cm hassasiyetinde saf su üretimini sağlar. Bu işlemi; birden fazla ve farklı yapıdaki kuvvetli anyonik ve kuvvetli katoynik reçinelerinin ayrı tanklarda yataklandığı deiyonize kolonları vasıtası ile yapar. Sistemde reçineler doyduğu zaman, ünitenin yapacağı rejenerasyonlar vasıtası ile iyon değiştirme kapasitesi yenilenir. Rejenerasyonlarda rejenerant olarak; hidroklorikasit ve sodyum hidroksit kullanılır. Cihazlarda su düz akışlı olarak akar. İstendiğinde opsiyonel olarak ters akış ve tersten rejenerasyon tekniği ilede çalışan dizaynlar yapılabilir.

AKSAN SU ARITMA otomatik multi-bad deiyonize sistemleri, korozyon ve basınç dayanımı mükemmel; filtre tankları ve otomatik kontrol valflerine sahiptir. Basınçlı tanklar; fiber takviyeli polietilen (FRP), fırınlanmış epoksi veya ebonit kaplı çelikten imaldir. Otomatik kontrol valfleri, malzeme olarak Noryl, termoplastik, HDPE, abs + VF katkılı plastik, pvc den imaldir.

AKSAN SU ARITMA otomatik multi-bad deiyonize sistemleri, elektro mekanik ve dijital programlanabilir kontrolör ve ekipmanlara sahiptir. Rejenerasyonlarını insan müdahalesine gerek kalmaksızın tam otomatik olarak yapabilir. Rejenerasyon startını kontrolörünün tipine bağlı olarak; manuel, volümetrik kontrollü, İletkenlik kontrollü, tds kontrollü olarak, alıp yapabilir.
Yine aynı şekilde farklı tip ve serilerde valfler; blok valf ve ayrı diyafram valfli olarak üstten veya önden montajlı olarak akuple edilebilir. Prensip olarak; piston-diyafram valf tekniği ile veya diyafram valf tekniği ile çalışarak; rejenerasyon ve servis işlevini gerçekleştirebilir.

AKSAN SU ARITMA otomatik multi-bad deiyonize sistemleri, krosnik dayanımı yüksek, uzun ömürlü ve monosfer yapıda, dünya standardında, sertifikalı, kuvvetli katyonik ve anyonik reçineler kullanır.

AKSAN KİMYA SU ARITMA otomatik multi-bad deiyonize sistemleri mineral kaçmasını önleyecek vasıfta mantar, konik ve ahtapot tipi tekli ve çoklu pvc, plietilen, polipropilen malzemeden imal difizör tipleri kullanılır.

AKSAN KİMYA SU ARITMA otomatik multi-bad deiyonize sistemleri, hakkında daha fazla bilgi almak için veya yaptırmak istediğiniz deiyonize saf su tesisleri konusunda firmamızı arayabilirsiniz.

c- MIX-BAD Deiyonizasyon Sistemleri
Hızlı ulaşımc-DİNAMİK MIX-BAD Deiyonizasyon Sistemleri Küçük, orta ve büyük çaplı sanayi tesislerinin düşük iletkenliğe sahip; saf su (deiyonize, demineraliz) ihtiyaçlarının karşılanması için tasarlanmıştır. DİNAMİK MIX-BAD Deiyonize Sistemleri, suyun içerisinde iyon halinde bulunan anyonik ve katyonik tuzları, iyon değiştirme metodu ile alarak; 0,1 µs/cm -5 µs/cm hassasiyetinde saf su üretimini sağlar. Bu işlemi; kuvvetli anyonik ve kuvvetli katoynik reçinelerin tek tankta karışık olarak yataklandığı deiyonize kolonu vasıtası ile yapar. Sistemde reçineler doyduğu zaman, ünitenin yapacağı rejenerasyonlar vasıtası ile iyon değiştirme kapasitesi yenilenir. Rejenerasyonlarda rejenerant olarak; hidroklorikasit ve sodyum hidroksit kullanılır. Cihazlarda su düz akışlı olarak akar.

AKSAN KİMYA SU ARITMA otomatik mix deiyonize sistemleri, korozyon ve basınç dayanımı mükemmel; filtre tankları ve otomatik kontrol valflerine sahiptir. Basınçlı tanklar; fiber takviyeli polietilen (FRP), fırınlanmış epoksi veya ebonit kaplı çelikten imaldir. Otomatik kontrol valfleri, malzeme olarak Noryl, termoplastik, HDPE, abs + VF katkılı plastik, pvc den imaldir.

AKSAN SU ARITMA otomatik mix-bad deiyonize sistemleri, elektro mekanik ve dijital programlanabilir kontrolör ve ekipmanlara sahiptir. Rejenerasyonlarını insan müdahalesine gerek kalmaksızın tam otomatik olarak yapabilir. Rejenerasyon startını kontrolörünün tipine bağlı olarak; manuel, volümetrik kontrollü, İletkenlik kontrollü, tds kontrollü olarak, alıp yapabilir. Valfler; blok valf ve ayrı diyafram valfli olarak önden montajlı olarak akupledir. Prensip olarak; piston-diyafram valf tekniği ile veya diyafram valf tekniği ile çalışarak; rejenerasyon ve servis işlevini gerçekleştirebilir.

AKSAN SU ARITMA otomatik mix-bad deiyonize sistemleri, krosnik dayanımı yüksek, uzun ömürlü ve monosfer yapıda, dünya standardında, sertifikalı, kuvvetli katyonik ve anyonik reçineler kullanır. DİNAMİK SU ARITMA otomatik mix-bad deiyonize sistemleri mineral kaçmasını önleyecek vasıfta mantar, konik ve ahtapot tipi tekli ve çoklu pvc, plietilen, polipropilen malzemeden imal difizör tipleri kullanılır.

AKSAN SU ARITMA otomatik mix-bad deiyonize sistemleri, hakkında daha fazla bilgi almak için veya yaptırmak istediğiniz deiyonize saf su tesisleri konusunda firmamızı arayabilirsiniz.